Logos

De manera habitual se li diu logotip a l’element gràfic que identifica a una empresa, un projecte, una institució, un producte… Si volem filar prim, caldria distingir tres tipus diferents de “logos”:

  • Isotip
  • Logotip
  • Imagotip
  • Isologo
Logos